Kaslar Hakkında Az Bilinen 9 Önemli Bilgi

1 Eylül 2016 bodyforumtrblog 0

Kaslar, kalori yakma konusunda vücut yağından 3 kat daha fazla etkilidir. İnsan vücucunda toplam 650 kas vardır. Vücudumuzda sadece bir uçla bağlı olan tek kas dilimizdir. Kalp, vücudumuzdaki en güçlü kastır ve yetişkin insan kalbi günde yaklaşık 100 bin kez atar. Vücudumuzdaki tüm kaslar bir araya toplansa yaklaşık 25 ton ağırlık kaldırabiliriz. İnsan vücut ağırlığının neredeyse yarısı üç kas dokusu türünün birinden oluşmaktadır. Yürürken ellerinizde ağırlık tutarsanız kaslarınıza hacim kazandırıp fazladan kalori yakarsınız. Kas lifi saç telinden daha incedir ve kendi ağırlığının 1000 katına kadar ağırlığı destekleyebilir. Her 450 gram kasa karşılık vücudunuz günde fazladan 50 kalori yakmaktadır.  

İnsan Anatomisi

29 Ocak 2015 ozlembuyuker 0

Anatomi, Yunanca‘da “çıkarmak” anlamına gelen “ana” ve “kesmek” anlamına gelen “tome”den türetilmiş bir kelimedir. Canlıların yapısı ve düzeni ile ilgilenen bilim dalıdır. Hayvanlarla ilgilenen hayvan anatomisi (zootomy) ve bitkilerle ilgilenen bitki anatomisi (phytonomy) olarak iki alt daldan oluşur. Temel tıp bilimlerinden biri olan insan anatomisi ise insan vücudundaki organların tanımlanması, büyüklük, biçim gibi özelliklerinin ortaya konması, birbirleriyle olan ilişkilerinin belirlenmesi ve bunların hekimliğe uygulanmasıyla ilgili bilimsel uğraş alanıdır. Sanatçılar da insan ve hayvan anatomisiyle ilgilenmişler, çizimlerini oluştururken bu bilgiden faydalanmışlardır. Anatomi vücut yapılarını ele alış biçimlerine göre çeşitli adlar alabilmektedir: Anatominin alt bölümleri Topografik anatomi: Vücut yapılarını bölge bölge inceleyen anatominin alt dalıdır. Sistematik anatomi: Vücut yapılarını organların bir araya gelmesiyle oluşan organ sistemleri düzeyinde ele alan anatomi dalı. Karşılaştırmalı anatomi: İnsan ile başka canlıların vücut yapılarındaki benzer ve farklı tarafları karşılaştırmalı olarak ele alan ve bunu insan anatomisinin daha iyi anlaşılmasında kullanan anatomi dalı. Klinik anatomi: Vücut yapılarının hastalıklara tanı koyma aşamasındaki rollerini ortaya koyan alt uğraş alanıdır. Nöroanatomi: Sinir sistemi anatomisi ile ilgili dalıdır. Gelişimsel anatomi: Embriyoloji Mikroskobik anatomi: Histoloji Patolojik anatomi (anatomopatoloji): … »