İnsan Anatomisi Hakkında Yeterince Bilgiye Sahip misiniz?

0

Anatomi, Yunanca’da “çıkarmak” anlamına gelen “ana” ve “kesmek” anlamına gelen “tome”den türetilmiş bir kelimedir. Canlıların yapısı ve düzeni ile ilgilenen bilim dalıdır.

Hayvanlarla ilgilenen hayvan anatomisi (zootomy) ve bitkilerle ilgilenen bitki anatomisi (phytonomy) olarak iki alt daldan oluşur.

Reklam

Temel tıp bilimlerinden biri olan insan anatomisi ise insan vücudundaki organların tanımlanması, büyüklük, biçim gibi özelliklerinin ortaya konması, birbirleriyle olan ilişkilerinin belirlenmesi ve bunların hekimliğe uygulanmasıyla ilgili bilimsel uğraş alanıdır.

Sanatçılar da insan ve hayvan anatomisiyle ilgilenmişler, çizimlerini oluştururken bu bilgiden faydalanmışlardır. Anatomi vücut yapılarını ele alış biçimlerine göre çeşitli adlar alabilmektedir:

Anatominin Alt Bölümleri

  • Topografik anatomi: Vücut yapılarını bölge bölge inceleyen anatominin alt dalıdır.
  • Sistematik anatomi: Vücut yapılarını organların bir araya gelmesiyle oluşan organ sistemleri düzeyinde ele alan anatomi dalı.
  • Karşılaştırmalı anatomi: İnsan ile başka canlıların vücut yapılarındaki benzer ve farklı tarafları karşılaştırmalı olarak ele alan ve bunu insan anatomisinin daha iyi anlaşılmasında kullanan anatomi dalı.
  • Klinik anatomi: Vücut yapılarının hastalıklara tanı koyma aşamasındaki rollerini ortaya koyan alt uğraş alanıdır.
  • Nöroanatomi: Sinir sistemi anatomisi ile ilgili dalıdır.
  • Gelişimsel anatomi: Embriyoloji
  • Mikroskobik anatomi: Histoloji
  • Patolojik anatomi (anatomopatoloji): Hastalıklı organları inceler.
  • Radyolojik anatomi: Radyografi sonucu elde edilen radyogramda organ yapılarının ve organlar arası ilişkilerin incelenmesidir.

Kaynak: Vikipedi

anatomi

SANA EN UYGUN TAKVİYELERSupplementler.com

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız
Lütfen adınızı giriniz