Antrenman

Başlangıç Seviyesi Lifting Programı: Starting Strength

Lifting Nedir? Lifting, aslında vücut geliştirmenin de en büyük gerekliliği. Lifting ile vücut geliştirmeyi bu yüzden birbirinden ayıramayız. Genel olarak güç odaklı çalışmalar için salona giden kişilerin yaygın kullandığı kelime “lifting”, artık pek çok vücut geliştiricinin de yaptığı aktiviteyi dile getirirken kullandığı bir sözcük. Yine de lifting dendiğinde, vücut geliştirme odağından çok güç çalışmalarının kastedildiği bir gerçek. Salona herkes kas kütlesi arttırmak, estetik bir fiziğe sahip olmak gibi amaçlarla gitmeyebilir. Pekala, salona sadece günlük hayatta daha güçlü olmak, daha iyi hareket edebilmek ve daha düzgün postüre sahip olmak için de giden pek çok kişi var. Vücut geliştirme, powerlifting, crossfit, strongman gibi ayrımları gözetmeksizin genel olarak ağırlık kaldırma odağı olan kişilerin yaptığı işi lifting diye tanımlayabiliriz. Başlangıç Seviyesinde Lifting Nasıl Uygulanır? Lifting, temelinde güç çalışmaları ve metodlarını barındırır. Dolayısı ile squat, deadlift, bench press, overhead press gibi bileşke egzersizler temeli oluşturur. Başlangıçta hareketleri öğrenebilmek en önemlisidir. Ağırlık, sonraki önemli kriterdir. Programların pek çoğu da bunu gözeterek tasarlanmıştır. Merkezi sinir sistemini adapte edebilecek yeterli miktarda set, tekrar sayısı ve yorgunluğu da minimize edecek dinlenmelere odaklanarak programlanan pek … »